AKTUÁLNÍ STAV

Kdo ví, může se rozhodnout spravně

AKTUÁLNĚ JSME VEIII. ETAPĚ

V této etapě jde především o rozšíření klientské báze, navýšení investičního kapitálu a zvýšení výtěžnosti reklamních algoritmů. Dále o zalistování GiveGet® tokenu na DeFi burzách, přípravu marketingových serverů a budování komunity s affiliate partnery. V neposlední řadě se soustředit na co nejlepší komunikaci, analytiku a vyhodnocování úspěchů jak směrem k investorům, tak i směrem ke klientům.

Co již mámeza sebou

Níže najdete, jakými etapami ekosystém REVENTO již zdárně prošel. Pro přehled všech etap se podívejte na tuto stránku ».

ukončenaII. etapa

Primárním účelem etapy bylo připravit a rozvrhnout celkový chod společnosti, ověřit funkčnost algoritmů, upřesnit plány jednotlivých okruhů, vytvořit strategii pro vstup na trh a sekundárně začít připravovat vstup pro investory, tedy GiveGet® tokeny. A dále příprava marketingových aktivit a nábor klientů.

POČÁTKY EKOSYSTÉMUI. etapa

K začátku realizace vize týkající se vytvoření unikátního ekosystému REVENTO došlo dne 10. 3. 2021, kdy vznikl prvotní koncept. V tento moment se začala připravovat technická, věcná a ekonomická stránka projektu.

Top