Slovník pojmů

CO JE CO V EKOSYSTÉMU

Klient

Fyzická nebo právnická osoba, které platforma Revento.cz realizuje reklamu z finančních prostředků investorů.

Investor

Fyzická nebo právnická osoba, která investuje finanční prostředky do ziskové reklamy klientů prostřednictvím GiveGet® tokenů.

Ekosystém REVENTO

Jde o uzavřený systém, kde dochází k propojení investic a ziskové reklamy s následným zhodnocením. Ekosystém je tvořen internetovou platformou Revento.cz, a dále pak internetová platforma Give-Get.com.

Platforma Revento.cz

Internetová platforma ekosystému REVENTO, v rámci které mohou klienti, převážně firmy nebo živnostníci, za poplatek získat obchodní příležitosti, resp. zakázky. Nacházející se na doméně www.revento.cz.

Platforma Give-Get.com

Internetová platforma ekosystému REVENTO, v rámci které mohou investoři investovat finanční prostředky do ziskové reklamy. Ukazatel zhodnocení je zde GiveGet® token.Nacházející se na doméně www.give-get.com.

GiveGet® token

Primárně jde o internetové aktivum v elektronické podobě vydané tvůrci ekosystému REVENTO. Token funguje jako ukazatel zhodnocení v rámci výkonnosti realizované reklamy, kdy se zhodnocení projeví v samotné hodnotě tokenu. Sekundárně pak jde o možnost investora vstoupit na decentralizované trhy (DEX). Cena tokenu není určena pouze samotným emitentem, ale i dalšími faktory, jako například ziskovostí reklamních kampaní, počtem prodaných tokenů a obchodováním na decentralizovaných trzích.

SekGet® token

Měrná jednotka, u které platí vztah 100 000 SekGet® tokenů = 1 GiveGet® token.

Krypto peněženka

Digitální forma peněženky pro držení krypto aktiv, tedy kryptoměn či tokenů.

Decentralizované finance (nebo DeFi)

Zastřešující termín pro finanční služby na veřejných blockchainech, především Ethereum. S DeFi můžete dělat většinu věcí, které banky podporují. Tedy získávat úroky, půjčovat si, půjčovat třetí straně, sjednávat pojištění, obchodovat s deriváty, obchodovat aktiva a další – jedná se tedy o mnohem rychlejší proces, který nevyžaduje papírování a prostředníka oproti regulovaným trhům. Stejně jako u kryptoměn obecně je DeFi globální, peer-to-peer (to znamená přímo mezi dvěma lidmi, není směrováno přes centralizovaný systém), pseudoanonymní a otevřené všem.

Decentralizovaná burza/trh (nebo DEX)

Tržiště typu peer-to-peer, kde dochází k transakcím přímo mezi obchodníky s kryptoměnami. DEXy splňují jednu ze základních výhod a účelů tokenů: tedy podporu finančních transakcí, které se nerealizují prostřednictvím centrální nebo komerční banky, makléři nebo jinými zprostředkovateli. Mnoho populárních DEXů, jako jsou Uniswap a Sushiwap, funguje na blockchainu Ethereum.

Reklamní motor

Základní část platformy Give-Get.com, která zhodnocuje investici tak, že provádí reinvestice do ziskových reklam po splnění konverze. Finanční prostředky vložené do tohoto motoru se tedy přesouvají do ziskových reklamních kampaní a čekají na konverzi. V momentě, kdy k ní dojde, algoritmus motoru vše automaticky vyhodnotí, provede korekce reklamy a rozdělí zisky na GiveGet® token, provozovateli a opětovně reklamu dofinancuje, čímž dochází k reinvestici.

Reinvestiční mlýn

Jedná se o úzkou část Reklamního motoru, která se stará o samotnou vhodnost opětovného investování do ziskových reklam.

Emise tokenu

Akt vydání elektronického aktiva bez regulace za předem určeného množství, nominální ceny a dalších parametrů. Jako příměr lze uvést veřejné emise prioritních akcií.

Investice do GiveGet® tokenu

Jedná se o bezhotovostní úhradu investora na bankovní účet emitenta GiveGet® tokenu prostřednictvím platformy Give-Get.com za předem určených podmínek výměnou za vlastnické právo ke GiveGet® tokenu. Ten je umístěn v krypto peněžence REVENTO do doby jeho přesunutí do peněženky investora nebo jej investor obdrží do své krypto peněženky.

Provozovatel ekosystému REVENTO

Entita odpovědná za veškeré procesy internetových platforem ekosystému REVENTO. Konkrétně se jedná o společnost REVENTO PPS a.s. Síť Polygon – Platforma pro škálování blockchainu, která má v úmyslu vyvinout síť (infrastrukturu) blockchainů kompatibilní s Ethereem. To znamená, že umožnuje provádět všechny operace, které je možné provádět na Ethereu, ale za zlomek poplatku, který je třeba zaplatit při využívání sítě Ethereum, a to s několikanásobně vyšším počtem transakcí za sekundu.

Krypto peněženka REVENTO

Blockchainová peněženka ovládající kontrakt GiveGet® tokenu a obsahující tokeny uživatelů platformy Give-Get.com. Internetové aktivum – Záznam o digitální majetkové hodnotě s informací o vlastnictví a právu k užívání.

Top